ห้องสมุด วอศ.อุตรดิตถ์
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วอศ.อุตรดิตถ์ ULibM v.6
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

ประวัติห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

 

ประวัติห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เดิมตั้งอยู่อาคาร 1 ชั้นที่ 2 มีขนาด 1 ห้องเรียน ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 ย้ายไปอยู่ที่อาคาร 3 ชั้น 2 มีขนาดเท่ากับ 3 ห้องเรียน จนถึงปี พ.ศ. 2549 ได้ย้ายมาอยู่ ณ. อาคารวิทยบริการ ชั้น1 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน

.
 
   สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Loading..

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.